HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM

Ươm mầm và nuôi dưỡng tài năng Nghệ thuật Múa

✆ +84 (243) 764 3546   ✉ hvmvn@vnad.edu.vn
Thông báo đăng ký tham gia dự tuyển đi thực tập, bồi dưỡng ở nước ngoài năm 2024

01/07/2024

Phòng Hành chính, Tổng hợp (Bộ phận TCCB)


Căn cứ công văn số 1982/BVHTTDL-ĐT ngày 13/5/2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tuyển sinh đi thực tập, bồi dưỡng ở nước ngoài năm 2024 (có văn bản kèm theo).

Cá nhân đáp ứng các yêu cầu gửi hồ sơ dự tuyển theo quy định về Phòng Hành chính, Tổng hợp.

Thông tin liên hệ: Đồng chí Trần Thu Thủy, chuyên viên, điện thoại: 0916052113.

Hạn nộp hồ sơ dự tuyển cấp cơ sở: Từ ngày 01/7/2024 đến ngày 15/7/2024.

355.TB.HVM.pdf
1928.BVHTTDL.ĐT.pdf