HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM

Ươm mầm và nuôi dưỡng tài năng Nghệ thuật Múa

✆ +84 (243) 764 3546   ✉ hvmvn@vnad.edu.vn
Danh sách thí sinh đạt chung tuyển kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2023

20/07/2023

Ban Thư ký tuyển sinh


Học viện Múa Việt Nam thông báo Danh sách thí sinh đạt chung tuyển kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 ngành Biên đạo múa (gồm các chuyên ngành Biên đạo kịch múa và Biên đạo múa sự kiện) và ngành Huấn luyện múa.

TS230720.pdf