HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM

Ươm mầm và nuôi dưỡng tài năng Nghệ thuật Múa

✆ +84 (243) 764 3546   ✉ hvmvn@vnad.edu.vn
Đề án Tuyển sinh trình độ đại học năm 2024

22/04/2024

Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế


Học viện Múa Việt Nam công bố Đề án số 144/ĐA-HVM ngày 17 tháng 4 năm 2024 của Giám đốc Học viện Múa Việt Nam về việc Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2024:

144.DA.HVM De an Tuyen sinh dai hoc 2024.pdf