Thông báo kết quả thi chung tuyển kỳ thi tuyển sinh trung cấp chính quy năm 2023

21/07/2023

Ban Thư ký tuyển sinh


Học viện Múa Việt Nam thông báo Kết quả thi chung tuyển kỳ thi tuyển sinh trung cấp chính quy năm 2023 ngành Diễn viên múa (các hệ đào tạo 06 năm và hệ đào tạo 04 năm).

TS230721.pdf